KBT via nätet för utmattning

Utmattning är en av den vanligaste formerna av psykisk ohälsa idag och en stor orsak till lidande och sjukskrivningar.

När vi är utmattade har vi under en längre tid levt i en ohållbar situation där stress har gjort att vi inte har haft möjlighet att låta vår hjärna och kropp få den återhämtning den behöver för att må bra.

KBT vid utmattning

Behandling vid utmattning går ut på att hjälpa dig att stegvis hitta tillbaks till ett liv som fungerar. Att lära dig att kunna känna av din egen kropp och att se vilka aktiviteter som ökar vår energi och när vi behöver vila. När vi hittar till denna balans kommer vårt mående förbättras och vi blir starkare både mentalt och fysiskt.

Internetförmedlad KBT vid utmattning
KBT via nätet för utmattning ger dig möjligheten att i din egen takt hitta strategier för att komma tillbaks till ett bra liv. Under programmet får du stöd av en legitimerad psykolog.

 

Kognitiv beteendeterapi för utmattning (2000 kr)

 • Tillgång till vårt 12 veckor långa KBT-program för att hantera utmattning
 • Stöd av legitimerad psykolog via krypterade meddelande.
 • Applikationer som hjälper dig må bra
 • Personligt rekommenderade övningar

KBT via nätet för dig som upplevt en svår händelse

Nästan alla former av psykisk ohälsa har sin grund i svåra händelser som vi upplever som vi inte klarar av att bearbeta på egen hand.

Det som vi inte klarar av att bearbeta lagras som negativa minnen i våra synapser och kan komma att påverka vårt psykiska mående långt efter att den svåra händelsen har tagit slut.

Svåra händelser skapar psykologisk ärrbildning. Vi kallar denna ärrbildning trauma. För den som varit med om ett trauma är det vanligt att få diagnosen PTSD (postraumatiskts stresssyndrom).

Behandling för trauma och PTSD

Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa dig som varit med om en svår händelse. Vi erbjuder nu internetförmedlad KBT för dig som varit med om en svår händelse. Under programmet får du tillgång till en legitimerad psykolog och stöd via en applikation med krypterade meddelanden.

Kom igång idag och bli fri från ditt trauma.

Kognitiv beteendeterapi för trauma (2000 kr)

 • Tillgång till vårt 12 veckor långa KBT-program för att hantera trauma
 • Stöd av legitimerad psykolog via krypterade meddelande.
 • Applikationer som hjälper dig må bra
 • Personligt rekommenderade övningar

KBT via nätet för social fobi

Social fobi

Att umgås med människor kan ge oss glädje men det kan också vara obehagligt eftersom andra människor har förmågan att få oss att må dåligt.

När vi är rädda för andra människor och det blir ett hinder i vårt liv kallas detta för social fobi. Social fobi är ett vanligt problem som kan leda till mycket lidande.

Ofta när vi har social fobi kan det vara en kombination av rädsla för sociala situationer och en ovana av att veta hur vi ska hantera sociala situationer.

Behandling för social fobi

För social fobi har kognitiv beteendeterapi via nätet visat sig vara en effektiv form av terapi. Här får du möjlighet att i din egen takt hitta strategier för att bli fri från social fobi samtidigt som du får stöd av en legitimerad psykolog via krypterade meddelanden.

Kognitiv beteendeterapi för social fobi (2000 kr)

  • Tillgång till vårt 12 veckor långa KBT-program för att hantera utmattning
  • Stöd av legitimerad psykolog via krypterade meddelande.
  • Applikationer som hjälper dig må bra
  • Personligt rekommenderade övningar

KBT via nätet för ADHD

Att ha ADHD kan både vara ett funktionshinder och en superkraft. En möjlighet att se saker på ett annat sätt men ett hinder för att lyckas med alla de planerar och idéer som vi får.

Behandling för ADHD

Kognitiv beteendeterapi för ADHD fokuserar på att stärka din förmåga att realisera dina idéer i verkligheten, att lära dig planera din tid och att förbättra din uppmärksamhet.

Kom igång idag och få alla verktyg du behöver för att förverkliga dina idéer i verkligheten.

Kognitiv beteendeterapi för ADHD (2000 kr)

 • Tillgång till vårt 12 veckor långa KBT-program för ADHD
 • Stöd av legitimerad psykolog via krypterade meddelande.
 • Applikationer som hjälper dig må bra
 • Personligt rekommenderade övningar