Välkommen till KBTbehandlingar.se

Varmt välkommen till KBTbehandlingar.se!

Den här sidan finns till för att ge alla människor tillgång till evidensbaserade program för att hantera psykisk ohälsa.

På vår sida kan du hitta KBT-program för att hantera depression och ångestproblem.

Vi arbetar ständigt med att hitta det bästa sättet att förmedla psykologisk kunskap och hjälpa människor bli fria från psykisk ohälsa.

Välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *