Exponeringshierarki

exposure

Vid arbete med ångest i KBT tar vi hjälp av kroppens system för inlärning för att lyckas övervinna våra rädslor.

Övningarna som presenteras är tänkta att fungera som exempel på hur arbetet kan ske inom KBT. Det är rekommenderat att endast arbeta med övningar om du befinner dig i KBT-behandling då anpassning till din livssituation och stöttning av en KBT-utbildad terapeut är nödvändigt för att KBT-tekniker ska fungera.

När vi upplever att någonting är skrämmande eller farligt drabbas vi av en stark kroppslig reaktion. Denna reaktion ger oss ökad styrka och förbered oss för att antingen kämpa mot faran eller fly. Detta är helt naturligt och är en del av kroppens försvar som har hjälpt oss människor överleva som art.

När vi drabbas av stark ångest händer det ibland att det är ett falsklarm. Vi öppnar dörren på kvällen och hoppar till i tron att hatthyllan är en farlig gubbe. Efter en stund ser vi att det bara är en hatthylla och vi blir istället lugna.

En fobi är också en form av falsklarm där vi tror att vi är i verklig fara men det i själva verket inte finns någonting att vara rädd för. När vi undviker det vi är rädda för får vi ingen möjlighet att upptäcka att det vi tycker är farligt i själva verket är ofarligt och att katastrofen inte kommer att inträffa.

Genom att kartlägga vad det är vi är rädda för kan du sedan med hjälp av exponering i KBT övervinna dessa rädslor.

 

Beskriv, i breda terminer, vad som ger dig ångest:

____________________________________________________________________

Beskriv specifika situationer relaterade till din ångest som gör att du känner olika nivåer av obehag. På en skala mellan 0  till 10 ( där 0 är ingen ångest alls och 10 är extremt mycket ångest), skatta hur mycket ångest du har i varje situation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *