Säkerhetsbeteenden

Inom KBT är kartläggandet av säkerhetsbeteenden en viktig komponent vid behandling av ångestproblematik.

Övningarna som presenteras är tänkta att fungera som exempel på hur arbetet kan ske inom KBT. Det är rekommenderat att endast arbeta med övningar om du befinner dig i KBT-behandling då anpassning till din livssituation och stöttning av en KBT-utbildad terapeut är nödvändigt för att KBT-tekniker ska fungera.

Säkerhetsbeteenden är allt vi gör för att vi ska känna oss trygga och uppleva mindre obehag i en situation där vi upplever ångest. Att använda säkerhetsbeetenden kan kännas tryggt men är långsiktigt det som får oss att fortsätta uppleva ångest.

Här är några vanliga säkerhetsbeteenden vid olika typer av problem.

Social fobi:

  • Att undvika ögonkontakt när vi pratar med andra.
  • Att prata tyst.
  • Att fokusera på vad vi själva ska säga istället för att lyssna när vi samtalar.

Agorafobi:

  • Ha med sig en vän när du går på stan.
  • Att sätta dig ner när du så fort du får ångest (för att undvika att svimma).
  • Alltid lyssna på musik när du går på stan ensam.

Flygfobi:

  • Att läsa en tidning under flygningen.
  • Att dricka alkohol innan och under flygningen.
  • Att ta lugnande medicin innan flygningen.

Säkerhetsbeteenden kan vara svåra att få syn på själv. Ett viktigt inslag i KBT-behandling är att tillsammans med sin terapeut få syn på vilka säkerhetsbeteenden som gör att du fortsätter uppleva ångest och obehag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *