Self-compassion

Self compassion är en teknik som hjälper oss oavsett vilken typ av psykisk ohälsa vi har svårt med.

Ofta när vi mår dåligt kan det handla om att vi inte vet hur vi ska hjälpa oss själva i en situation när vi mår dåligt. Med hjälp av self-compassion tränar vi på att se, hur vi själva kan ta ansvar för vårt mående och själva ge oss det vi behöver för att må bra.

Hur skulle du hjälpa en vän är en övning i self-compassion där du får träna på att se på dig själv utifrån och hjälpa dig att hitta till ett förhållningssätt som hjälper dig att må bra.

Hur skulle du hjälpa en vän?

Om du har svårt att förlåta dig själv kommer här en övning som kan göra det lättare för dig att förlåta dig själv i framtiden.
1.Tänk på tillfällen då en nära vän känner att hon eller han är urusel och verkligen kämpar med svårigheter. Hur skulle du svara din vän i en sådan situation? (Framförallt när du mår som bäst) Skriv ner vad du gör, vad du säger och notera tonen som du använder för att pratar med din vän.

2.Tänk nu på tillfällen när du känt dig dålig och haft svårigheter. Hur brukar du vanligtvis svara dig själv i de här situationerna? Skriv ner vad du gör, vad du säger och notera tonen som du använder när du pratar med dig själv.

3.Märkte du någon skillnad? I sådana fall, fråga dig själv varför. Vilka faktorer eller rädslor gör att du behandlar dig själv annorlunda från hur du behandlar dina nära vänner?

4.Skriv ner hur du tror att saker kan förändras om du behandlar dig själv på samma sätt som du skulle behandla en nära vän som hade svårigheter. Varför inte behandla dig själv som en nära vän och se vad som händer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *