Självsäker kommunikation

Självsäker kommunikation


 

Att kommunicera självsäkert innebär att tydligt och lugnt uttrycka vad du vill utan att antingen vara alltför passiv eller alltför aggressiv. Att lära sig att kommunicera självsäkert är ingen garanti för att du kommer att få dina behov tillfredställda, men det gör det mer troligt, och det kan förbättra dina relationer med andra människor.

Passiv Självsäker Aggresiv
Tänka att dina behov inte spelar någon roll Förstå att dina behov är lika viktiga som andra människors behov Tänka att endast dina behov spelar roll
Ge med sig Kompromissa Ta
Inte prata, inte bli hörd Prata och lyssna Prata men inte lyssna
Försöka bevara freden Se till att det är rättvis för dig och andra Se till att du får allt du vill
Tillåta dig själv att bli mobbad Stå upp för dig själv Mobba andra
Inte säga det du tycker eller inte säga någonting alls Uttrycka din egn åsikt tydligt och självsäkert Att vara aggresiv och skrika eller vara våldsam för att bli hörd
Förstör förhållanden – andra respekterar dig mindre Stärker förhållanden – andra personer vet var du står Förstör förhållanden – andra människor gillar inte aggressivitet
Förstör din självkänsla Bygger upp din självkänsla Förstör andra människors självkänsla

Tips för att kommunicera självsäkert


Använd “jag” budskap


Var tydlig och direkt: “Jag vill att du ger mig en återbetalning” Jag tänker att det du har gjort är bra, men jag skulle vilja se mer av… 

tumblr_static_large


 Förklara hur en annan persons beteende får dig att må


Detta gör att andra blir medvetna om konsekvenserna av deras handlingar. “När du höjer rösten blir jag rädd … Jag skulle vilja att du pratade lugnt. “ När du inte berättar för mig vad du känner blir jag förvirrad”


 Upprepa det du önskar –  repade skivan-tekniken


Detta involverar att tänka kring vad du önskar, förbereda vad du kan säga, sen upprepa det vid behov. “Jag vill ha en återbetalning … Ja, men jag vill fortfarande ha en återbetaling… Jag har hört vad du har sagt men jag vill fortfarande ha en återbetalning”

tumblr_m6dz7w6ZJw1qz4d4bo1_500


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *