Färdighetsträning

Att må bra handlar om att hitta alla de verktyg vi själva behöver för att må bra. Kognitiv beteendeterapi är en terapi-form där alla dessa verktyg har samlats och du får hjälp att välja ut vilka verktyg som bäst hjälper dig att hantera ditt mående.

I vårt avsnitt om färdighetsträning får du tips om olika verktyg som kan hjälpa dig att må bra.