Social fobi

Välkommen till vårt självhjälpsprogram för social fobi. Detta program ger dig möjligheten att lära dig att bli fri från ångest i sociala situationer.

Om du vill kan du läsa vårt program som PDFer.

Här är länk till del 1 som PDF.

Vi stöttar dig

Du kommer få all den stöttning du behöver i ditt arbete. Under programmets gång kan du alltid höra av av dig anonymt via meddelanden i till våra psykologer via en applikation som heter telegram. Vissa av er har redan laddat ner Telegram i samband med mejlet ni fick då ni anmälde er.

Om du är en av dem ber vi dig nu att skriva ett meddelande i Telegram där du berättar att du kommit igång med programmet.

Du kan till exempel skriva:

“Hej, nu har jag kommit igång med del 1 i programmet”. 

Har du inte laddat ner Telegram ber vi dig följa instruktionerna här nedan.

Telegram

telegram

Med hjälp av appen Telegram kan du skicka meddelanden som är krypterade till din psykolog. Anledningen till att vi väljer att använda oss av telegram är just säkerheten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du kontaktar din psykolog.

Här kan du ladda hem Telegram till din iphone eller Androidtelefon. Du kan också ladda ner applikationen till din dator eller surfplatta:

iOS

Android

Det kommer hända när du laddat ner applikationen:

 • Du ombeds skriva in ditt telefonnummer.
 • När du har gjort det kommer en kod att skickas till dig.
 • Ange verifieringskoden i din mobil/surfplatta/dator.
 • Skriv till @psychologists så kommer din psykolog att svara.

Ta kontakt med din psykolog

Vi ber dig att redan nu ta kontakt med din psykolog. Det är en viktig första del i programmet eftersom det gör att du kan få den stöttning och hjälp som du behöver.

Här är ett exempel på vad du kan skriva.

“Hej! Jag har just börjat med ert självhjälpsprogram för social fobi. Jag hoppas att du kan finnas där för att stötta mig under tiden jag går programmet”

Du får alltid ett svar inom cirka fem timmar.

Om någonting krånglar ber vi dig att mejla oss på info@socialfobi.info. Vi hjälper dig så fort vi bara kan.

Förväntningar inför programmet

Vi tänkte börja med att berätta vad programmet kommer innehålla. Det kan vara bra att veta redan nu så att du förstår hur programmet är uppbyggt.

Vi har delat in programmet i två huvudsakliga delar.

 • Del 1 lär ut färdigheter för att må bra och hantera känslor.
 • Del 2 fokuserar på att exponera för sociala situationer.

Att exponera för sociala situationer kan väcka många känslor och tankar.  Vi vill därför börja med att ge dig färdigheterna för att hantera dessa känslor innan vi påbörjar arbetet med exponering.

Del 1 Stöttning och färdighetsträning

I del 1 kommer du alltså få lära dig att hitta strategier för att må bra och hitta stöd och strategier som du sedan kan använda dig av i en social situation som känns jobbig och ångestfylld.

Del 1 är indelad i tre kapitel: 

 1. Inledning & psykoedukation om social fobi (psykoedukation innebär i psykologin riktad information, i det här fallet om sociala situationer och social fobi).
 2. Tekniker för avslappning och aktivering.
 3. Tankar och känslor kopplade till sociala situationer.

Del 2 Exponering och vidmakthållande

Del 2 handlar om exponering inför sociala situationer och hur vi lär oss att klara av sociala situationer utan att känna obehag. I del 2 kommer du att:

 1. Förbereda och påbörja din första exponering
 2. Fortsatt exponering
 3. Vidmakthållande.

Information om social fobi

Du kommer nu få läsa information om social fobi. Kanske har du redan läst den här informationen förut på vår hemsida eller i någon annat sammanhang. Vi ber dig ändå läsa igen. Anledningen till att vi ber dig läsa om social fobi är att det är viktigt att förstå  vad social fobi är  innan du påbörjar arbetet att överkomma din sociala fobi.

Det finns många saker i mötet med andra människor som vi kan uppleva som skrämmande. Att tala inför en stor folkmassa eller möta nya arbetskolleger kan vara exempel på sådana saker. Ofta är dessa känslor helt naturliga. Det är först när det blir i ett hinder i din vardag som det kan vara bra att fundera över situationen och söka hjälp.

Något som är viktigt att veta är att du inte är ensam. Det är många med dig som lider av social fobi. Vilket ofta är helt onödigt eftersom den hjälp som finns att få visat sig vara mycket effektiv och framgångsrik.

En av de mest framgångsrika behandlingsformerna när det kommer till social ångest är KBT, kognitiv beteendeterapi. Det är också komponenterna som KBT är uppbyggd av som vi använder oss av i det här programmet.

Vem som helst kan drabbas av social fobi. Du kan ha lidit av social fobi sedan du var barn eller fått social fobi som vuxen. Social fobi är aldrig ditt eget fel. Du är inte konstig, löjlig eller feg som tycker att det är jobbigt med sociala situationer.

Social fobi har kallats för “En sjukdom av förlorade möjligheter”. Just för att vem som helst med alla möjligheter i världen kan drabbas och fobin kan förhindra dig från att göra sådant som du vill göra eller tycker om att göra.

Det finns människor som går igenom flera år, eller till och med ett helt liv med social fobi. Just för att det fobin i sig kan göra det svårt att ta steget att söka hjälp. Vi vill därför att du ska veta att du gjorde något starkt och modigt när du anmälde dig till det här programmet.

Social fobi kan yttra sig på flera olika sätt och innefatta olika situationer och tankar. Vi har skrivit några avsnitt om olika sorters social fobi. Om du känner att något av dem passar in på dig får du gärna läsa mer:

Skriv till din psykolog

Vi vill nu att du skriver ett meddelande på Telegram till din psykolog om vilka situationer du finner jobbiga.

Du kan skriva:

“Jag tycker att det är jobbigt att prata inför många människor. Ringa till någon jag inte känner och att befinna mig i stora folksamlingar”. 

Du kommer få ett svar på ditt meddelande inom några timmar.

Symptom vid social fobi

Grymt jobbat såhär långt! Nu ska vi prata om vilka symtom social fobi kan ge. Återigen ber vi dig läsa även om du känner att du kan det här utan och innan. 

För den som lider av social fobi kan det kännas mycket jobbigt att befinna sig i folkmassor.
För den som lider av social fobi kan det kännas mycket jobbigt att befinna sig i folkmassor.

Social fobi kan vara isolerat till specifika sociala situationer, men det kan också vara så att du som lider av social fobi upplever obehag i flera sammanhang som handlar om att integrera med andra människor.

Kanske har du några eller flera av symtomen som vi beskriver här nere. I nästa del kommer vi jobba med hur vi hanterar dessa symtom:

 • Rodnad.
 • Svettningar.
 • Skakningar.
 • Ökad puls.
 • Illamående.
 • Stamningar.
 • Snabbt tal.

Dessa kroppsliga symtom är kopplade till att du känner ångest. Ångesten i sig är inte farlig men på grund av de obehagliga kroppsliga symtom vi känner i samband med ångest är det lätt att vi börjar undvika situationer som ger oss den här typen av känsla.

En av de viktigaste stegen i att bli fri från social fobi är därför att lära sig hantera ångest på ett sätt som hjälper oss att bli av med ångesten istället för att upprätthålla den.

Många som lider av ångest hittar egna strategier för att tillfälligt minska din ångest. Strategier som inte alltid är så bra. Dessa kallas för säkerhetsbeteenden eller undvikande, något du ska få läsa mer om nu.

Säkerhetsbeteenden

Ett säkerhetsbeteende minskar din ångest tillfälligt med förvärrar den på sikt.

Läs igenom exemplen på säkerhetsbeteenden och undvikande här nedan och fundera sedan en stund över hur du själv hanterar ångest i sociala sammanhang. 

 • Ha solglasögon.
 • Sätta telefonen på ljudlöst.
 • Tänka ut konversationer och scenarier i förhand.
 • Undvika ögonkontakt.

Ett alternativ till säkerhetsbeteende är undvikande. Ofta förekommer de i kombination med varandra. Undvikande handlar helt enkelt om att den som har social fobi undviker en situation som känns skrämmande och ångestfylld. Undvikande kan ta sig uttryck i att:

 • Inte träffa människor.
 • Inte svara när okänt nummer ringer.
 • Inte vara inne på sociala medier.
 • Inte ringa upp vänner som man egentligen skulle vilja träffa.
 • Inte gå ut.
 • Inte befinna sig på platser som kräver kontakt med andra människor.
 • Inte ringa upp myndigheter/försäkringsbolag/elbolag.
 • Inte träffa någon av ett specifikt kön.
 • Inte hålla en föreläsning/tal.

Stämde någon av beteendena in på dig eller kom du på något annat du gör för att minska obehaget i sociala situationer?

Övning 1

Vad gör du för att undvika sociala situationer som du upplever som jobbiga?
Vad gör du för att undvika sociala situationer som du upplever som jobbiga?

Vi ber dig nu att skriva ner dina säkerhetsbeteenden och undvikanden. Gör såhär:

Följ vår länk och ladda hem vårt arbetsblad.

Du kan ladda hem arbetsbladen som word-dokument och skriva i dem direkt eller spara filen som PDF och sedan skriva ut den och skriva ner med en penna. Senare i delen kommer du arbeta vidare med fler övningar från dokumentet.

 • Ladda hem dokumentet och skriv på datorn eller skriv ut och använd en penna.
 • Skriv ner fem exempel på säkerhetsbeteenden som du använder dig av.
 • Skriv sedan ned fem exempel på undvikande som du använder dig av.

Exempel:

Säkerhetsbeteenden:

 1. Jag går igenom mina sms flera gånger innan jag trycker på skicka av rädsla för att något ska ha blivit fel.
 2. Jag tänker i detalj ut vad jag ska säga inna jag ringer till någon.
 3. Jag flackar med blicken då jag pratar med människor.
 4. Jag ber alltid någon vän eller kollega att gå igenom mitt arbete innan jag lämnar det vidare till chefen.
 5. Jag kommer alltid för tidigt när jag ska möta en vän på stan eftersom jag är rädd att vara sen.

Undvikanden: 

 1. Jag ber min pojkvän/ man ringa och beställa pizza för jag tycker det känns obehagligt.
 2. Jag ringer och säger att jag är sjuk när jag ska hålla ett föredrag.
 3. Jag svarar inte när någon ringer från okänt nummer.
 4. Jag lägger inte upp statusar på Facebook.
 5. Jag går inte på fester där jag känner värden eller de som är där dåligt.

Snyggt jobbat! Spara ditt dokument/ papper över dina undvikanden och säkerhetsbeteenden. Vi kommer återkomma till dem längre fram i programmet.

Varför har jag social fobi?

Det kan finnas flera orsaker till varför någon drabbas av social fobi. Här nedan kommer vi ta upp några exempel på vad som kan ligga bakom ångest i sociala sammanhang och försöka svara på frågan om vad som orsakar social fobi.

Det finns flera saker som gör att vi kan utveckla social fobi.

Huruvida social fobi är genetiskt ärftligt har inte gått att fastställa. Däremot finns det ett tydligt socialt arv när det kommer till ångest i sociala situationer. Det är alltså mer troligt att du drabbas av social fobi om någon av dina föräldrar lider av det.

För de som bär med sig negativa minnen kopplade till sociala händelser från barndomen ökar också risken för att utveckla social fobi. Det kan till exempel handla om att ha varit utsatt för:

Alla som lider av social fobi har inte varit med om något dramatiskt som barn, men det är inte heller ovanligt att så är fallet.

Social fobi kan uppstå hos den som växt upp med överbeskyddande eller kontrollerande föräldrar. Det kan också vara ett inlärt beteende, alltså ett beteende som våra föräldrar eller andra i vår närhet haft och som vi tagit efter.


Alla barn har behov av att socialisera, var uppmärksam och stöttande som förälder.

En annan orsak till social fobi, eller snarare en orsak till att fobin upptäcks är att utsättas för en social situation som vi inte varit med om förut. Kanske handlar det om att du är ny på ett jobb, ska hålla ett föredrag eller ringa ett telefonsamtal som du upplever som jobbigt. Även om du är vuxen första gången du känner att din sociala fobi blir ett problem är sannolikheten stor att anledningen till fobin ligger längre tillbaka i tiden.

Social fobi kan också ha sin grund i fysisk sjukdom. För den som råkat ut för någon skada som förändrar utseendet eller har ett handikapp som särskiljer honom eller henne från andra kan det kännas jobbigt att befinna sig i vissa sociala situationer.

Övning 2

Vi rör oss framåt i del 1 och det är bra gjort av dig att du kommit såhär långt. Del 1 innehåller en hel del information i form av ren läsning. Anledningen till det är att vi vill att du ska få koll på vad social fobi innebär och börja reflektera över hur du själv hanterar sociala situationer. 

Ta nu några minuter och fundera över om det finns någon speciell anledning som du tror ligger bakom din sociala fobi.

Ta sedan fram arbetsbladet som du använde och förra övningen och fyll i dina egna funderingar om anledningarna till din sociala fobi på sidan 2 i dokumentet.

När du är klar med övningen ber vi dig att skriva ett meddelande till din psykolog i Telegram. Du kan till exempel skriva:

“Hej, nu är jag klar med övning 1 och 2 i första delen av programmet, såhär långt har allt gått bra” 

Eller:

“Hej, nu har jag gjort övning 1 och 2 i programmet, jag funderar lite på det här kring orsakerna till social fobi…”  

Du får alltid ställa frågor, ha funderingar och dela med dig av svaren på uppgifterna. Din psykolog har tystnandsplikt och finns där just för att vara ditt stöd.

Ångest och social fobi

Vi har redan berört ångest i den här delen av programmet, men nu tänkte vi ge dig ytterligare information om vad ångest är och vad den innebär i samband med social fobi. 

Ångest är egentligen ett sätt för vår kropp att skydda oss mot fara. Men ibland kan vår beskyddare förvandlas till en fiende.Du som människa är en fantastisk varelse. Mest fantastisk är din hjärna som gör dig till den du är och gör att du till exempel kan läsa den här texten just nu.

Den mänskliga hjärnan kan lösa problem, få oss att känna empati, sorg och lycka. Vår hjärna gör att vi kan röra oss med precision och hantera sinnesuttryck.

Vår hjärna har också byggt upp system för att skydda oss mot faror. Det är det systemet som gör att vi drabbas av ångest. Det som händer i våra kroppar när vi drabbas av ångest är att våra hjärtan börjar slå fortare, vi andas snabbare och utsöndrar adrenalin (ett lags stresshormon).

Adrenalin utsöndras som ett svar på en signal från det som kallas det “sympatiska nervsystemet”. När signalen ges börjar stresshormonet utsöndras ur vår binjuremärg. Kroppen gör dig redo att slåss eller fly från en livshotande fara.

Reaktionen är alldeles utmärkt i en situation där du jagas av ett farligt djur eller ska utöva en boxningsmatch. Adrenalinutsöndringen är alltså kroppens eget larmsystem som vill göra oss uppmärksamma på en fara eller vill få oss att lägga benen på ryggen och springa för våra liv. Men dessa situationer befinner vi oss sällan i.

När du drabbas av ångest i samband med ett föredrag eller en dejt är det alltså “falskt alarm”. Kroppen reagerar på dina tankar som säger att en situation är livsfarlig trots att den egentligen inte är det. Du behöver varken slåss eller fly och de kroppsliga symtomen blir till obehag. Din kropp får förhöjda nivåer av syre vilket skapar många av de symptom som vi brukar klassificera som ångest.

Att andas ut eller andas i en papperspåse kan därför vara bra sätt att hantera ångest eftersom det ökar halten koldioxid i blodet så det åter är i balans med syret i vårt blod.

Våra tankar är aldrig farliga, men vår reaktion på tankarna kan skada oss.

Vi kan inte stoppa våra tankar. Om du tänker att “när jag frågar min vän om vi ska ta en fika kommer hon tycka att jag är jobbig eller säga nej” så kommer du tänka så oavsett om vi eller någon annan säger åt dig att så inte är fallet. Det vi däremot kan göra är att styra hur vi agerar på en tanke.

Till exempel genom att inte låta bli att skicka sms:et till din vän för att det ger dig ångest. Att skicka sms:et kommer med all sannolikhet kännas obehagligt, men om du ändå gör det, utan att kontrollera vad du skrivit flera gånger eller utföra några andra säkerhetsbeteenden, kommer din hjärna lära sig att den larmar fel efter ett tag.

En annan sak som kan vara värdefull att veta om ångest är att den faktiskt går över. Alldeles av sig själv. Din kropp kommer efter cirka tio minuter märka att det inte fanns någonting att vara rädd för och ångesten avtar då.

I nästa del kommer vi lära dig olika sätt att hantera din ångest på så att du kan bryta det negativa mönstret.

Övning 3

I övning 3 kommer du få gradera hur din ångest ser ut i olika situationer.

Tidigare bad vi dig att skriva till din psykolog och berätta om vilka situationer du upplevde som jobbiga i sociala sammanhang. 

Vi ber dig nu ta fram ditt arbetsblad och skriva ner dessa situationer även där.

Exempel:

Situationer som jag finner ångestframkallande!

 • Att gå på restaurang.
 • Att träffa en ny dejt.
 • Att ringa på hos grannen och fråga om mjölk.
 • Att fråga en okänd person på stan hur mycket klockan är.
 • Att bjuda hem vänner på middag.

Efter varje situation graderar du på en skala från 1-100 hur mycket ångest du får i samband med att utföra de olika aktiviteterna och hur mycket du undviker dem. Du kan skriva siffran bredvid aktiviteten.

Bra jobbat, nu har du läst igenom första kapitlet!

leaf

Sammanfattning

I det första kapitlet har du tagit kontakt med din psykolog , lärt dig vad social fobi är samt lärt dig hur det här självhjälpsprogrammet är uppbyggt och kan hjälpa dig att bli fri från dina symptom.

I slutet av varje kapitel kommer vi kort repetera det du läst i programmet med några kunskapsfrågor.

Frågorna är inte till för att du ska bedöma dig själv på något sätt, utan ett sätt att se så att du uppfattat informationen du läst.

Kunskapsfrågor kapitel 1

1. Hur kommer jag i kontakt med min psykolog under programmets gång?
 A. Om jag skriver ett meddelande på Telegram kommer min psykolog att svara mig så snabbt som möjligt.
 B. Jag kontaktar min psykolog via mejl.
 C. Det här är ett program som jag läser själv och det finns ingen möjlighet att komma i kontakt med en psykolog. 
2. Vad är målsättningen med kapitlet du just läst?
 A. Att du ska lära dig mer om vad social fobi innebär och börja fundera över vilka situationer du tycker är jobbiga och hur du agerar i dessa. 
 B. Att påbörja exponering för olika sociala situationer.  
 C. Att jag ska ha lärt mig hur jag hanterar ångest i olika sammanhang. 
Är ångest farligt?
  A. Ja ångest kan vara farligt om våra kroppar drabbas av en överdos av adrenalin.
 B. Nej ångesten i sig är inte farlig. Däremot kan sättet vi agerar på när vi upplever ångest göra att den skadar oss psykiskt eller fysiskt.
 C. Ja ångest kan vara farligt för våra hjärnor.

Svar på kunskapsfrågorna

1:
A
2:
A
3
B

Hemuppgifter

girl2

I alla former av psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi är hemuppgifter ett viktigt inslag.

Inom kognitiv beteendeterapi utgår vi ifrån att allt vi gör i vårt liv, inte bara stunden när vi träffar en psykolog eller läser text i ett program.

Hemuppgifterna blir därför en naturlig fortsättning på arbetet du gör när du läser texten i programmet och svarar på frågor. I början av programmet kommer hemuppgifterna ta kortare tid att genomföra. I senare delar av programmet kommer de ta lite längre tid..

Men det är viktigt att du tar dig tiden att genomföra dem. Därför ber vi dig nu avsätta tid för att göra hemuppgifterna i kapitel 1. Du behöver inte göra dem exakt nu, men bestäm en tid då du kan utföra dem.

Hemuppgift 1

Välj ut dina egna mål med programmet

Vilka mål och förhoppningar har du på det här programmet?

För att göra din första hemläxa gör du såhär:

 • Fortsätt fylla i ditt arbetsblad från del 1. Gå till avsnittet mina mål som du finner längst ner i dokumentet.
 • Skriv in dina fyra viktigaste mål med programmet.
 • Skicka sedan dokumentet genom att bifoga det på Telegram.
 • Knappen att bifoga filer finns till vänster i Telegram-appen på din telefon, surfplatta eller dator. Det kan vara smidigt att skicka via datorn.
 • Här kan du ladda hem Telegram till Mac eller PC.

Här är några exempel på mål:

 • Gå vidare från det som har hänt och komma tillbaks till mitt liv.
 • Sluta känna mig nedstämd.
 • Få tillbaks min tro på framtiden
 • Lära mig att hantera min ilska.
 • Hitta sätt att hantera min ångest.
 • Sluta känna känslor av skuld och skam kopplat till det som har hänt.
 • Sluta må dåligt av återkommande påminnelser från det som hände mig. 
 • Jag vill lära mig hantera mina känslor på ett bättre sätt.
 • Gå vidare från den traumatiska händelsen och klara av att vara öppen med det som har hänt mig när jag träffar människor jag litar på i min närhet.
Grattis!

Vilket fint jobb du gjort med första kapitlet! 

Ta gärna ett par dagar att fundera över det du har läst och dina mål.

Du kommer få feedback på dina mål och övriga uppgifter från din psykolog. När du är redo att fortsätta programmet får du lösenord till nästa del!