Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom

Alla människor har tvångstankar ibland och många har också tvångshandlingar. Ett vanlig exempel framförallt hos barn är att undvika att gå på A-brunnar (tvångshandling) då det ger otur (tvångstanke).

Vid tvångssyndrom är tvångshandlingar och tvångstankar någonting som tar upp mycket i tid i vårt liv och leder till att vi mår dåligt. Vanliga områden att vara orolig kring kan vara olyckor i hemmet eller rädslan av att bli smittad av en sjukdom. Det är vanligt att låsa dörren eller kolla spisen många gånger för att försäkra sig om att den är avstängd. Vid oro för smitta är det vanligt att vi tvättar oss eller duschar många gånger per dag.

KBT behandling med exponering med responsprevention har mycket god effekt vid behandling av tvångssyndrom och rekommenderas som förstahandsval av socialstyrelsen.