Paniksyndrom

Paniksyndrom

Att drabbas av panikångest kan vara extremt obehagligt och många som lider av panikångest söker akut vård i tron att de drabbats av en hjärtattack eller annan allvarlig kroppslig sjukdom.

För den som har panikångest är det vanligt att försöka minska sin ångest genom att undvika intensiv fysisk aktivitet eller att undvika att vistas på platser som väcker obehag.

Ångest kan vara oerhört obehagligt att uppleva men är ofarligt. Ångesten är kroppens egna system för att varna oss för faror. När vi lider av panikångest är det som om vår kropp ständigt drabbas av falsklarm och vi ser faror när det egentligen inte finns någonting att vara rädd för.

KBT-behandling för panikångest har mycket god effekt enligt Socialstyrelsen och rekommenderas som förstahandsval för behandling. I behandling lär du dig hur ångest påverkar din kropp och vad du kan göra för att minska din ångest. Tillsammans kartläggs situationer där du känner ångest och med hjälp av din terapeut genomförs exponeringar där nyinlärning sker så att du kan leva ett liv fritt från panikångest.