Trauma

Ett trauma är en extremt skrämmande upplevelse där ditt liv är i fara eller din egen personliga trygghet kränks. Exempel på traumatiska upplevelser är misshandel, överfall, våldtäkt, sexuella övergrepp, trafikolyckor, bevittnat våld, bevittnat dödsfall och naturkatastrofer.

Kroppen har en naturlig förmåga till läkning och vissa som varit med om en traumatisk händelse klarar efter en tid att gå vidare själva utan psykologisk behandling.

För många lever däremot traumat kvar och kan då ge upphov till ett tillstånd kallat PTSD, Post-traumatiskt stress syndrom (förkortat PTSS på svenska). Återupplevelser av den traumatiska händelsen i form av flashbacks och mardrömmar, undvikande av platser som är kopplade till traumat och spänningar i kroppen är vanliga symptom vid PTSD. Trauma kan också ge upphov till svårigheter med ångest, nedstämdhet och låg självkänsla.

För en del kan traumat vare en händelse från barndomen. Många barn och tonåringar blir vittnen till våld mellan vuxna i hemmet eller är med om att någon tar på deras kropp mot deras vilja. Dessa upplevelser kan finnas kvar obearbetat och åter bli aktuella om vi upplever en ny kränkning.

För andra är det en händelse vi upplevt som vuxna.

Det är också vanligt att under en livstid uppleva flera traumatiska händelser.

Oavsett om traumat har hänt nyligen eller i barndomen finns det idag effektiv behandling med gott stöd i forskningen. Traumafokuserad KBT har bevisat god effekt för behandling av PTSD och rekommenderas av socialstyrelsen för behandling av vuxna.

Ett traumatiskt minne är ofta fragmenterat och kopplat till extremt starka negativa känslor. I behandling arbetar man för att istället skapa en sammanhållen traumaberättelse och minska den emotionella kopplingen till de traumatiska minnena. Omstruktureringen av minnet leder till förändringar i hjärnan som aktiverar det episodiska minnessystem där minnet kan lagras utan den starka emotionella kopplingen.

För många kan ett trauma vara en hemlighet som man inte vågat berätta för någon under hela sitt liv. Att berätta om traumat kan bli ett viktigt steg framåt och ett sätt att starta ett nytt kapitel i sitt liv.

Här är övningar som kan vara hjälpsamma om vi varit med om ett trauma.

Övning 1a Att hantera känslor i stunden STOPP-tekniken

Övning 2 Mina egna traumakänslor